Huishoudelijk reglement “Salsa Elegance vzw”

Salsa Elegance vindt veiligheid en zich goed voelen in de sportvereniging zeer belangrijk voor haar leden, vrijwilligers en niet-leden.

Verzekering leden

Alle leden worden verzekerd bij Danssport Vlaanderen polis Ethias 45.273.318 voor:

  1. Burgerlijke Aansprakelijkheid
  2. Burgerlijke en strafrechtelijke Verdediging
  3. Verzekerd tegen lichamelijke ongevallen tijdens de activiteiten en op de reisweg heen en terug

Ieder lid is in bezit van een lidkaart waar de contactgegevens vermeld zijn over Salsa Elegance vzw:

  • Verantwoordelijke Mathieu Manasi
  • Telefoonnummer en e-mail adres
  • Hun aansluitingsnummer bij Danssport Vlaanderen – een erkende sportfederatie

Ieder lid is op de hoogte dat zij verzekerd zijn bij Danssport Vlaanderen

Verzekeringspapieren zijn steeds aanwezig tijdens de dansles en dansevenementen, zodat deze kunnen worden meegegeven bij een ongeval.

Verzekering niet leden – danslessen

Elk niet-lid is verplicht om zich te laten registreren via een aanmeldingsformulier met hun gegevens voor de start van de opendeurdag, dansles of dansworkshop. Elk niet-lid heeft slechts recht op 1 gratis proefles en betaaldt de aansluiting van het lidgeld voor de start van de danslessen.

De data van de opendeurdagen en workshops worden op voorhand doorgegeven aan Danssport Vlaanderen, zodat niet-leden ook verzekerd zijn tijdens de opendeurdagen.

Verzekering vrijwilligers

Alle vrijwilligers zijn verzekerd tijdens de dansnamiddagen -en avonden via het Vlaams Gewest – Belfius Verzekeringen en via Danssport Vlaanderen voor:

  • Burgerlijke Aansprakelijkheid
  • Rechtsbijstand
  • Lichamelijke ongevallen

De namen van de vrijwilligers worden telkens 3 dagen voor de activiteit doorgegeven online aan Belfius Verzekeringen.

Verzekering niet-leden dansnamiddagen/dansavonden en events

Alle niet-leden zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen tijdens de dansactiviteiten en op de reisweg heen en terug.

De data van deze activiteiten worden op voorhand doorgeven aan Danssport Vlaanderen, zodat iedereen verzekerd is.

Vervolg Huishoudelijk reglement “Salsa Elegance vzw”

Gebruik van infrastructuur en materialen door Salsa Elegance gehuurde lokalen

Iedereen zorgt er voor dat de lokalen proper, netjes en zonder schade worden achtergelaten en heeft respect voor de veiligheid van anderen. Iedereen zorgt er voor dat persoonlijke spullen netjes worden opgeborgen in de kleedkamer of ter beschikbare gestelde rekken. Zo vermijden we dat voorwerpen op de grond rondslingeren en valgevaar. De dansvloer is volledig vrij en voldoende plaats is om te dansen. Elementen en voorwerpen worden opgeruimd, zodat niemand hierover kan vallen of struikelen.

Voor de dansles wordt er een medewerker aangeduid die controleert of er geen voorwerpen terecht komen op de dansvloer tijdens de les en iedereen genoeg plaats heeft om te dansen. Deze medewerker verschaft informatie over de activiteit, begeleiding van de leden en houdt toezicht.

De nooduitgangen worden vrijgehouden tijdens de activiteiten. Er worden geen tafels, stoelen voor deze deuren geplaatst.

De vrijwilligers zijn op de hoogte van het evacuatieplan en ook waar de brandblusapparaten en verbandkist aanwezig is.

Hoofdverantwoordelijke

De hoofdverantwoordelijke Mathieu Manasi is tijdens de duur van de les steeds aanwezig en ziet toe op de veiligheid. Hij is in bezit van certificaat EHBO.

Sociale veiligheid

De hoofdverantwoordelijke en vrijwilligers houden toezicht zodat er geen discriminatie, pestgedrag, agressie en seksuele intimidatie is tijdens de danslessen, dansnamiddagen/dansavonden evenementen. Salsa Elegance vindt het zeer belangrijk dat iedereen zich goed voelt en er heerst een vriendelijke en familiale sfeer. De vereniging wilt dit zo behouden. Iedereen is welkom ongeacht zijn afkomst, leeftijd, huidskleur ….

Sportkledij

Tijdens de lessen die doorgaan in sporthallen van Antwerpen worden er sportschoenen, turnpantoffels of balletschoenen tijdens de dansactiviteit verplicht gedragen. Niemand mag de sporthal betreden met schoenen met hakken. Bij niet-naleving is men zelf verantwoordelijk voor de schade aan de zaal en zal de geleden schade vergoed worden door het lid of niet-lid.

Recht op de privacy/recht op afbeelding

Het lid, vrijwilliger en niet-leden geven aan de vereniging de toelating om in het kader van de activiteiten van de vereniging afbeeldingen van hem/haar te maken alsook om die afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten van de vereniging. Het lid, vrijwilliger en niet-leden hebben evenwel het recht om indien er gewichtige redenen voorhanden zijn, deze toestemming op elk moment in te trekken. Eventuele schade die de intrekking voor de vereniging tot gevolg heeft, zal door het lid, vrijwilliger of niet-lid worden vergoed.